Google Analytics

Promocja usług CODE POETS na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie branżowym IT/ICT

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand

Cele projektu

Celem Projektu jest wypromowanie oferty firmy, tj. usług w zakresie tworzenia dedykowanego oprogramowania pod marką CODE POETS, poprzez realizację działań promocyjnych, dzięki którym zwiększona zostanie skala prowadzonej przez Spółkę działalności eksportowej i osiągnięte zostaną bezpośrednie rezultaty ilościowe.

Planowane efekty
Numer projektu

POIR.03.03.03-02-0120/20

Wartość projektu
159 400.00 PLN