Code Poets

Tytuł projektu

Promocja usług CODE POETS na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie branżowym IT/ICT

Nazwa programu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand

Cele projektu

Celem Projektu jest wypromowanie oferty firmy, tj. usług w zakresie tworzenia dedykowanego oprogramowania pod marką CODE POETS, poprzez realizację działań promocyjnych, dzięki którym zwiększona zostanie skala prowadzonej przez Spółkę działalności eksportowej i osiągnięte zostaną bezpośrednie rezultaty ilościowe.

Planowane efekty

  • skuteczne zbudowanie pozytywnego wizerunku oferty eksportowej Spółki w skali międzynarodowej,
  • nawiązanie współpracy z zagranicznymi strategicznymi partnerami handlowymi,
  • pozyskanie nowych zagranicznych kontaktów handlowych z potencjałem ich efektywnego wykorzystania w długim okresie

Numer projektu

POIR.03.03.03-02-0120/20

Wartość projektu

159 400.00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt

135 490.00 PLN